Sunday, December 19, 2010

ADIK
Lebih mudah utk kita jika terus menjadi kanak-kanak....
Lebih bahagia utk kita jika dapat bermain selamanya...
Lebih derita utk kita jika ditinggalkan ibu bapa....

No comments:

Post a Comment